Акселератор / педал за газта / Mitsubishi, Caterpillar GP15-25N