Изпускателен клапан H3.50-5.50XM H4.00XM-5, -6 LPG